22/03/15

Amandaskin -Glam Affair - Katra skin [ Polar ] 01 A
hair ~Tableau Vivant~ Boho [Frizzy chic] - 
eyes IKON Sovereign Eyes - Sky

dress LUAS AMANDA BLACK PACK


pose Bauhaus Movemen - Rieko