08/10/14skin Brandi Glam Affair
eyes Ikon
hair [RA] Kayako V2 Hair  to Mystic Realm Fair
nails {MUA} - Slink Nails HUD - Magic