20/09/14

Skin - Glam Affair - Brandi Asia
hair  Magika [Hair] Serene
Ears - Mandala-
eyes IKON Hope Eyes - Blush 
headpiece .::DD::. Lotus Hope Violet to Genre