17/05/14

374


Skin - Glam Affair- Brandi Asia
eyes Ikon
Hair  ~Tableau Vivant~ Low hair - Ladies 

Dress 
[Teri] Shanari Yellow V1.1