26/04/14

K-Code *232*


-Glam Affair - Brandi - Asia 01
hair ""D!va"" Hair "Kanon" (Type B)(Citrine)
Jeans K-CODE SARAH 1
Jacket K-CODE SCARLETT 7
pose – Ma vie-